01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

Razpis: Nikoli ni prepozno: v šolske klopi se lahko vrnete tudi po 45. letu!

Z aktualnim razpisom sklada si lahko povrnete stroške šolnine. Več – tukaj.

Ali: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Več – tukaj. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.