01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

Vabilo k vpisu v programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec

V izrednem izobraževanju začenjamo z vpisi odraslih v šolsko leto 2020/21. Vpisni postopek je tak, da vas po prejetju vaše vpisne dokumentacije, povabimo k vpisu oz. k osebnemu razgovoru. Informacije o programih in ostalem se nahajajo pod zavihkom “Vpisi”.

Vpisna dokumentacija v izredno izobraževanje obsega naslednje dokumente:

1. izpolnjen Obrazec »Prijava za vpis na srednjo zdravstveno šolo Ljubljana«,
2. fotokopijo dokazila zadnjega letnika končane osnovne šole,
3. fotokopije spričeval zadnjih letnikov šole, tj. 1., 2., 3., 4. letnika srednje šole
4. fotokopijo Obvestila o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
5. fotokopijo Spričevala o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
6. fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
7. fotokopija potrdila o davčni številki,
8. fotokopijo poročnega lista (v kolikor gre za spremembo priimka),
9. fotokopijo osebne izkaznice,
10. eno sliko; na hrbtni strani slike s tiskanimi črkami napišite ime in priimek,
11. fotokopijo dokazila o cepljenju proti hepatitisu B, ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) ter davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DI TE PER),
12. v primeru, da kandidirate za vključitev v projekt MUNERA 3, priložite še potrdilo delodajalca o vaši zaposlitvi in izpolnite obrazec PRIJAVA,
13. v kolikor ste zaposleni v zdravstveni ali socialni ustanovi oz. društvu, instituciji, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, priložite še potrdilo delodajalca z opisom del in nalog za delno priznavanje praktičnega izobraževanja.

Razpis: Nikoli ni prepozno: v šolske klopi se lahko vrnete tudi po 45. letu!

Z aktualnim razpisom sklada si lahko povrnete stroške šolnine. Več – tukaj.

Ali: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Več – tukaj. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022.