01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

Vpis kandidatov v šolskem letu 2018/19

V šolskem letu 2018/19 bomo izvajali program za pridobitev poklica Srednje medicinske sestre oz. srednjega zdravstvenika in Bolničarja-negovalca.

V 2. letni  program prekvalifikacije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ali nedokončano srednjo strokovno šolo ali gimnazijo. Vpisujemo tudi v program v program 3 + 2. Pogoj za vpis kandidatov v program 3 + 2 je končana šola za bolničarja-negovalca.  V enoletni  program prekvalifikacije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ali nedokončano srednjo poklicno ali  strokovno šolo ali gimnazijo.

Več informacij o vpisu je na zavihku izobraževanje odraslih/vpis v šolsko leto 2018/19.