01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si
VABIMO VAS K UDELEŽBI V BREZPLAČNIH PROGRAMIH PROJEKTA MUNERA 3 (2018-2022)

VABIMO VAS K UDELEŽBI V BREZPLAČNIH PROGRAMIH PROJEKTA MUNERA 3 (2018-2022)

                 

A. PROGRAMI NA RAVNI SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA – PREKVALIFIKACIJA V PROGRAM ZDRAVSTVENE NEGE

Prekvalifikacija v program zdravstvene nege se  financira s strani Evropske unije – Evropski socialni sklad.

Namen  prekvalifikacije je izboljšati poklicne kompetence zaposlenih, zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja.

Prekvalifikacija na ravni srednjega strokovnega izobraževanja omogoča posamezniku z že pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo (npr. kemijski tehnik) pridobitev novega poklica tehnik zdravstvene nege oz. tehnica zdravstvene nege.  Prekvalifikacija traja 2 leti in je za udeleženca, ki je zaposlen brezplačna.

Več informacij o vpisu: http://szslj-io.splet.arnes.si/vpis-2/

B. PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA

 • USPOSABLJANJE ZA NEGO NOG:

Namen programa je usposobiti zaposlene na področju nege nog, in sicer z namenom usvojiti in pridobiti znanja in veščine, ki jih bodo lahko kasneje in deloma uporabili pri pridobivanju certifikata NPK pediker/pedikerka.

Podrobnejšo predstavitev usposabljanja pa lahko najdete tukaj

 • USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA NEGO IN OSKRBO Z UKREPI PRVE POMOČI:

Namen programa je usposobiti zaposlene v socialno varstvenih zavodih, ki del delovnega časa delujejo tudi na področju nege in oskrbe, a za to nimajo ustrezne izobrazbe (npr. bolniški strežnik). Pridobili si bodo znanje in veščine iz nege in oskrbe ter prve pomoči. Podrobnejšo predstavitev programa pa lahko najdete tukaj.

 • PROGRAM PALIATIVNE VEŠČINE V NEGI IN OSKRBI: 

Cilj programa je dvig specifičnih kompetenc, ki jih zaposleni v zdravstveno-varstvenih in socialno-varstvenih institucijah zaradi narave dela (z umirajočimi in hudo bolnimi bolniki) potrebujejo pri svojem delu ter njihov osebni in strokovni razvoj, ki bo spodbujen tudi z nemedicinskim vidikom oskrbe umirajočega ali hudo bolnega bolnika (tj. duhovna oskrba bolnika, proces žalovanja, pomen tradicije, obredja in navad v času umiranja, komuniciranje z umirajočim bolnikom itd.).

Trenutno program Paliativne veščine v negi in oskrbi (že tretjič!) poteka v domu Sv. Terezije, Videm – Dobrepolje (od 20. 1. do 30. 1. 2020).

*****

Lokacije izvedbe programa:

 • ves program se lahko, na željo posamezne zdravstvene institucije, izvede za zaposlene na sami lokaciji institucije, v kolikor je z njene strani od cca 15 do 20 prijavljenih udeležencev. V zvezi s tem nas kontaktirajte na andreja.prebil@guest.arnes.si, ali na telefonski št. 01/ 300 16 28. 
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana (v primeru posameznih prijav).

Podrobnejši opis programa najdete tukaj.

Fotografije – izvedba programa v Domu Tisje in v Domu sv. Terezije

            

 • USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV 1

Program obsega 50 ur, ki se delijo na 25 kontaktnih ur na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana ter 25 ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in/ali samostojnega dela udeležencev v domačem okolju. Ciljna skupina so klinični mentorji za praktično usposabljanje dijakov. Cilj programa oz. usposabljanja je dvig specifičnih kompetenc, ki zadevajo delovno mesto kliničnih mentorjev in njihovo delo z dijaki (didaktične, informacijske), kot tudi vedenjskih kompetenc (komunikacijske, empatične, odnosne), ki so ključne pri odnosu in delu z mladostniki (dijaki). Program klinične mentorje predvsem opolnomoči za uporabo različnih didaktičnih pristopov pri poučevanju posameznih intervencij (oz. življenjskih aktivnosti – hranjenje, pitje, osebna higiena, …) v zdravstveni negi in oskrbi, z razumevanjem vsebin programov zdravstvena nega in bolničar-negovalec pri določenih življenjskih aktivnostih, z zmožnostjo kritičnega premisleka o pomenu in vlogi mentorstva za dijake, z nalogami, ki jih ima mentor, ter z nekaterimi psihološkimi značilnostmi današnjega mladostnika. Program je sestavljen iz teoretičnih in praktičnih vsebin. Teoretični del vključuje naslednje vsebine: predstavitev izobraževalnega sistema v RS, razvojne značilnosti mladostnika, vloga mentorja za učinkovito učenje, načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja v zdravstvenih in socialnih zavodih, delo z dijaki, ki zahtevajo posebno obravnavo. Praktični del pa vključuje praktične predstavitve različnih didaktičnih pristopov pri izbiri in uporabi osebne varovalne opreme, poučevanju ustne nege in osebne higiene pacienta, enteralnega in parenteralnega hranjenja, aplikaciji zdravil, poučevanju aktivnosti izločanja urina, aplikaciji s.c. in i.m. injekcije, uporabo informacijske tehnologije na področju zdravstvene nege. Program se večinoma izvaja v mesecu maju.

 • USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV 2

Program obsega 50 ur, ki se delijo na 25 kontaktnih ur na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana ter 25 ur praktičnega usposabljanja na delovnem mestu in/ali samostojnega dela udeležencev v domačem okolju. Ciljna skupina so klinični mentorji za praktično usposabljanje dijakov. Cilj programa oz. usposabljanja je dvig specifičnih kompetenc, ki zadevajo delovno mesto kliničnih mentorjev in njihovo delo z dijaki (informacijske, organizacijske kompetence), kot tudi vedenjskih kompetenc (komunikacijske, etične, empatične), ki so ključne pri odnosu z mladostniki (dijaki), pacienti in njihovimi svojci. Predvsem s slednjimi želimo vplivati tudi na to, da imajo klinični mentorju v procesu usposabljanja možnost razvijati sami sebe (osebnostna rast). Ker pa sodobno družbo zaznamuje tudi prihod novih, drugačnih generacij, nova informacijska tehnologija, nove oblike dela, novi standardi, pa tudi izzivi, smo program za klinične mentorje zasnovali tako, da skušamo – na podlagi njegovih vsebin – mentorje čim bolj seznaniti in jih opolnomočiti s takšnimi spretnostmi in znanji, da bodo lahko na te novosti čim bolj učinkovito odgovarjali, se z njimi soočali itd. Program je sestavljen iz treh modulov:

 1. Varnost in informatika;
 2. Vživimo se v pacienta;
 3. Mladostnik, mentor in etične vrednote v sodobni družbi.

Program se večinoma izvaja v mesecu aprilu.

 • PAKET ZDRAVSTVENO-RAZISKOVALNIH USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVANJ

Program se trenutno ne izvaja več. Program je obsegal naslednje vsebine v obsegu 50-ih ur:

 • Tečaj metodologije raziskovanja in statistike z uporabo statističnega paketa (15 ur).
 • E- učenje (10 ur).
 • Kaj storim, ko je življenje na nitki (10 ur).
 • Nega nog (10 ur).
 • 5 ur samostojnega, domačega dela.

*****

Namen vseh programov usposabljanj in izpopolnjevanj je izboljšati poklicne kompetence zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, večja zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj.

Udeležba v vseh programih nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja je za zaposlene osebe BREZPLAČNA. Zaželena je 80% prisotnost v programih/usposabljanjih, saj je le-to pogoj za pridobitev potrdila.

NAČINI PRIJAVE V PROGRAME USPOSABLJANJA:

Prosimo, da za vsak posamezen program izpolnite prijavnico. Izpolnjeno Prijavnica nam lahko posredujete skenirano na e-naslov andreja.prebil@guest.arnes.si ali po pošti. Za dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski številki 01/ 300 16 28 ali po e-mailu.