01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

Vpis v šol. leto 2017/18

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v oddelku izobraževanja odraslih izvajamo izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA (srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

Obveščamo kandidate, ki se želijo vpisati v program Zdravstvena nega, da poteka evidenčni vpis.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

 1. kandidati z pridobljenim poklicem bolničar negovalec; vpis v  poklicno tehniško izobraževanje 3+ 2. Informacije o vpisu in prijavi so na povezavi.
 2. kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom. Informacije o vpisu in prijavi so na povezavi.

Individualno informiranje glede vpisa v študijsko leto 2017/2018 poteka po telefonu (01) 300 16 28, e-pošti – elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si ali na osebno na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana po predhodnjem dogovoru.

Predstavitev programa ZDRAVSTVENA NEGA

Pridobitev poklica: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Delovno področje srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika:

strokovna dela v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Je član negovalnega tima in po navodilih nadrejenih izvaja postopke in posege.

Srednja medicinska sestra /srednji zdravstvenik se v času 2-letnega izobraževanja usposobi za:

 • opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta /varovanca,
 • opravljanje nalog po naročilu nadrejenih (višje, diplomirane medicinske sestre, zdravnika),
 • poročanje nadrejenim in negovalnemu timu ter dokumentiranje podatkov,
 • pomoč pri zadovoljevanju življenjskih potreb pacienta /varovanca:
  • dihanje,
  • prehranjevanje,
  • izločanje, odvajanje,
  • spanje in počitek,
  • vzdrževanje osebne higiene,
  • gibanje in ustrezna lega,
  • oblačenje in slačenje,
  • vzdrževanje normalne telesne temperature,
  • izogibanje nevarnostim v okolju,
  • komunikacija,
  • koristno delo in rekreacija,
  • izražanje čustev,
  • izražanje duhovnih potreb,
  • učenje,
 • nudenje prve pomoči,
 • oskrbo umirajočega in umrlega.

Zaposlitev

Po zaključku izobraževanja se srednja medicinska sestra /srednji zdravstvenik lahko zaposli:

 • v bolnišnici,
 • v zdravstvenem domu,
 • v socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • na reševalni postaji,
 • v zdravilišču.

Predmetnik in število ur predavanj in praktičnega pouka

Predmetnik – program ZN število ur po letnikih oblika izvedbe
Naziv predmeta 1. L 2. L. 3. L. 4. L.
Slovenščina 0,* 0,* 32,* 32,* Predavanje
Matematika 0,* 0,* 32,* 32,* Predavanje
Angleščina 0,* 0,* 32,* 32,* Predavanje
Umetnost 0,* / / / Predavanje
Zgodovina 0,* 0,* / / Predavanje
Geografija 0,* / / / Predavanje
Psihologija / / 16 / Predavanje
Fizika / 0,* / / /
Kemija 0,* / / /
Informatika 0,* / / / /
Biologija 0,* / / /
Športna vzgoja oproščen/a oproščen/a oproščen/a oproščen/a /
Zdravstvena nega – združevanje ocen
Življenske aktivnosti in negovalne intervencije 20 40 / / Predavanje
Praktični pouk v šoli 50 / / / Praktični pouk
Praktični pouk v sklopu DTP / 60 Praktični pouk
Praktični pouk v zdr./soc. ustanovi / / 100 100 Praktični pouk
Prva pomoč in nujna medicinska pomoč 31 Predavanje, praktični pouk
Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih 24 28 Predavanje
Dokumentacija v zdravstvu 25 Praktični pouk
Diagnostika v medicini – združevanje ocen
Fizika v zdravstveni negi / 0,* / / Predavanje
Diagnostično terapevtski postopki / 16 / / Predavanje
Anatomija in fiziologija 24 24 20 / Predavanje
Varovanje zdravja 20 / / / Predavanje
Mikrobiologija / 16 / / Predavanje
Zdrava prehrana / 16 / / Predavanje
Kakovost v zdravstveni negi / 20 16 / Predavanje
Zdravstvena nega otroka in mladostnika / / 50 20 Predavanje, praktični pouk
ZN v psihiatrični dej. / / 20 / Predavanje
Praktično usposabljanje z delom / / 80 Praktični pouk
Osnove zdravstvene nege 20
Temeljne življenjske aktivnosti / / / 28 Predavanje
Prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih / / 12 / Predavanje
Zdravstvena terminologija / 20 / / Predavanje
Imunologija in infekcijske bolezni / 12 / / Predavanje
Družina in otrok / / / 12 Predavanje
Terapija v sodobnem času / / / 20 Predavanje
Nega nog / / / 16 + 15 Predavanje, praktični pouk
Poslovna komunikacija / / / 12 Predavanje
Strokovna matematika / / / 0,* /
Strokovna angleščina / / / 0,* /
Interesne dejavnosti 0 0 0 0 /
Praktični pouk poteka po skupinah. Prisotnost na praktičnem pouku je obvezna.

Vpis v šol. leto 2017/18 - Individualni način

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana se lahko v individualni obliko izobraževanja vpišejo le udeleženci, ki so bili predhodno redno vpisani v letnik za katerega opravljajo izpite.
Ponovni vpis za šolsko leto 2017/18 bo možen z 6. septembrom 2017 v času uradnih ur in sicer sreda od 10.00 do 12.00, četrtek od 13.30 do 15.30 v pisarni 322 in 337.
Izredni termini za individualni način izobraževanja sta: 30. in 31. avgust 2017 od 13.00 do 15.00.
Vpis v individualno obliko izobraževanja je možen celotno šolsko leto 2017/18. S seboj prinesite sliko dimenzije, ki je primerna za osebno izkaznico.
V kolikor imate nedokončano izobraževanje v programu Tehnik zdravstvene nege, je potrebna prakvalifikacija v poklic srednje medicinske sestre oz. srednjega zdravstvenika. Udeležencem svetujemo, da se predhodno najavijo na el. naslov elizabete.pikovnik@guest.arnes.si.