01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

Izobraževalni programi v izrednem izobraževanju: 

(1) Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v izrednem izobraževanju izvajamo program za pridobitev strokovne izobrazbe TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE  (srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

(2) Izvajamo tudi izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe BOLNIČARJA-NEGOVALCA, srednje poklicno izobraževanje z možnostjo prekvalifikacije. V program bolničar-negovalec se lahko vpišejo kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem, oz. tudi po zaključeni osnovni šoli.

Kontaktna oseba: Andreja Prebil

 • telefon: (01) 300 16 28,
 • e-pošta: andreja.prebil@guest.arnes.si
 • osebno, v času uradnih ur

Prosimo vas, da pri vpisu na našo šolo, izpolnite naslednje obrazce: 

OBRAZEC ZA VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE:

(1) Obrazec za vpis v izredno izobraževanje

PRIJAVNICA ZA VKLJUČITEV V PROJEKT MUNERA 3 (2018-2022) – PREKVALIFIKACIJA

(2) PRIJAVA Munera prekvalifikacija

Vpisna dokumentacija v izredno izobraževanje obsega naslednje dokumente:

1. izpolnjen Obrazec »Prijava za vpis na srednjo zdravstveno šolo Ljubljana«,
2. fotokopijo dokazila zadnjega letnika končane osnovne šole,
3. fotokopije spričeval zadnjih letnikov šole, tj. 1., 2., 3., 4. letnika srednje šole
4. fotokopijo Obvestila o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
5. fotokopijo Spričevala o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
6. fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
7. fotokopija potrdila o davčni številki,
8. fotokopijo poročnega lista (v kolikor gre za spremembo priimka),
9. fotokopijo osebne izkaznice,
10. eno sliko; na hrbtni strani slike s tiskanimi črkami napišite ime in priimek,
11. fotokopijo dokazila o cepljenju proti hepatitisu B, ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) ter davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DI TE PER),
12. v primeru, da kandidirate za vključitev v projekt MUNERA 3, priložite še potrdilo delodajalca o vaši zaposlitvi in izpolnite obrazec PRIJAVA,
13. v kolikor ste zaposleni v zdravstveni ali socialni ustanovi oz. društvu, instituciji, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, priložite še potrdilo delodajalca z opisom del in nalog za delno priznavanje praktičnega izobraževanja.

*****

Za delna povračila šolnine si lahko pogledate še: 

(1) Razpis: Nikoli ni prepozno: v šolske klopi se lahko vrnete tudi po 45. letu! Z aktualnim razpisom sklada si lahko povrnete stroške šolnine. Več – tukaj

(2) Ali: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Več – tukaj. 

TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v izrednem izobraževanju  izvajamo program za pridobitev strokovne izobrazbe TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE  (srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

1. Kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom.

2.  Kandidati s pridobljenim poklicem bolničar-negovalec; vpis v poklicno tehniško izobraževanje 3+ 2 (ZN PTI 3+2).

POGOJI ZA VPIS V SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA

V 2 – letni  program prekvalifikacije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ali nedokončano srednjo strokovno šolo ali gimnazijo. Splošno izobraževalni predmeti so priznani na podlagi javno veljavne listine oziroma spričevala v skladu z zakonodajo.

V programu zdravstvena nega se kandidati usposobijo za delo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, reševalnih postajah, zdraviliščih in za nego na domu. Delo srednje medicinske sestre/srednjega zdravstvenika zajema opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta, pomoč pri zadovoljevanju življenjskih aktivnosti (merjenje vitalnih funkcij, osebna higiena, hranjenje, izločanje, urejanje ležišča idr.), opravljanje nalog po naročilu diplomirane medicinske sestre in zdravnika, sodelovanje z ostalimi člani zdravstveno negovalnega tima ter s pacientovimi svojci, poročanje odgovornim v negovalnem timu in vodenje dokumentacije.

Po končanem študiju lahko diplomant nadaljuje šolanje na visoko strokovnih študijskih programih kot npr. zdravstvena nega, z dodatnim izpitom oz. maturitetnim tečajem pa tudi na univerzitetnih programih.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

Predavanja potekajo v sodobno opremljenih učilnicah od oktobra do junija tri do petkrat tedensko v popoldanskem času (okvirno od 15.00 do 19.00 ure). Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo. Praktični pouk zdravstvene nege v specialnih učilnicah in v kliničnih okoljih je obvezen.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Za vpis v višji letnik ni pogojev, kar pomeni, da se udeleženci lahko vpišejo v višji letnik tudi, če nimajo zaključenih ocen iz nižjega letnika. Zaradi udeležbe na praktičnem pouku v kliničnih okoljih v višjem letniku pa mora imeti udeleženec zaključene strokovne predmete.

ŠOLNINA

Cena šolnine v oddelku prekvalifikacije je 1.490, 00 EUR/LETNIK, plačljivo v 5 obrokih.

PREDAVANJA IN IZPITI

Se pričnejo predvidoma  oktobra  in trajajo predvidoma do 30.6. Popoldanska predavanja se pričnejo ob 15:00 uri, lahko tudi ob sobotah in v dopoldanskem času med šolskimi počitnicami. Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično. Prvi in drugi  izpitni rok sta vključena v ceno šolnine, v kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati  v okviru oddelka za samoizobraževanje ter so plačljivi po ceniku.

PREDMETNIKI

So razvidni v Publikaciji za IO, v PDF obliki, na naši spletni strani (levo).

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za poklic tehnika/ce zdravstvene nege zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo izvajate iz štirih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom. Slovenščina, matematika ali tuj jezik se vam lahko prizna iz predhodne izobrazbe.

VKLJUČITEV V PROJEKT MUNERA 3 (DO LETA 2022, meseca oktobra):

Pogoj vključitve v projekt, kjer NI ŠOLNINE, je zaposlenost in zaključeno srednje strokovno izobraževanje (V. stopnja izobrazbe), s končano poklicno maturo. Potrebno je izpolniti PRIJAVA Munera prekvalifikacija. Udeleženec, ki je vključen v projekt MUNERA 3, mora biti 80% prisoten v izobraževanju.

BOLNIČAR NEGOVALEC

Izvajamo tudi izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe BOLNIČARJA-NEGOVALCA, srednje poklicno izobraževanje z možnostjo prekvalifikacije.

V program bolničar-negovalec se lahko vpišejo kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem ali z zaključenim osnovnošolskim programom.

V eno- in polletni  program prekvalifikacije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ali nedokončano srednjo poklicno šolo ali srednjo strokovno šolo ali gimnazijo. Splošno izobraževalni predmeti so priznani na podlagi javno veljavne listine oziroma spričevala v skladu z zakonodajo. Cena prekvalifikacija v programu bolničar-negovalec stane 1.500,00 €. Plačilo je možno  na 5 obrokov.

Predmetnik: IZvedbeni predmetnik BN

Vpisna dokumentacija v program bolničar-negovalec obsega naslednje dokumente:

 • izpolnjen Obrazec »Obrazec za vpis v izredno izobraževanje«,
 • fotokopijo dokazila zadnjega letnika končane osnovne šole,
 • fotokopije spričeval zadnjih letnikov šole,
 • fotokopijo Obvestila o uspehu pri zaključnem izpitu,
 • fotokopijo Spričevala o uspehu pri zaključnem izpitu,
 • fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
 • fotokopija potrdila o davčni številki,
 • fotokopijo poročnega lista (v kolikor gre za spremembo priimka),
 • fotokopijo osebne izkaznice,
 • eno sliko; na hrbtni strani slike s tiskanimi črkami napišite ime in priimek,
 • fotokopijo dokazila o cepljenju proti hepatitisu B, ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) ter davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DI TE PER),
 • v kolikor ste zaposleni v zdravstveni ali socialni ustanovi oz. društvu, instituciji, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, priložite še potrdilo delodajalca z opisom del in nalog za delno priznavanje praktičnega izobraževanja.

PONOVNI VPIS - ZA ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Obvestilo za kandidate, ki so bili predhodno že vpisani na Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana in želijo zaključiti izobraževanje.

Vabimo k ponovnemu vpisu kandidate, ki želijo zaključiti izobraževanje; vpis je možen od septembra 2019 do maja 2020,  sreda od 10.do 12 ter četrtek od 13. do 15. ure.

(Skupno 12.042 obiskov, današnjih obiskov 33)