01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

Vpis v šol. leto 2017/18

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v oddelku izobraževanja odraslih izvajamo izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA (srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

Obveščamo kandidate, ki se želijo vpisati v program Zdravstvena nega, da poteka evidenčni vpis.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

  1. kandidati z pridobljenim poklicem bolničar negovalec; vpis v  poklicno tehniško izobraževanje 3+ 2. Informacije o vpisu in prijavi so na povezavi.
  2. kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom. Informacije o vpisu in prijavi so na povezavi.

Predstavitev programa Zdravstvena nega je na povezavi.

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v oddelku izobraževanja odraslih izvajamo izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe BOLNIČARJA-NEGOVALCA, srednje poklicno izobraževanje z možnostjo prekvalifikacije.

Obveščamo kandidate, ki se želijo vpisati v program Bolničar-negovalec, da poteka evidenčni vpis.

  1. Informacije za kandidate, ki so zaposleni v DSO in delajo na delovnih mestih nege in oskrbe. Informacije o vpisu so na povezavi.
  2. Informacije za kandidate, ki ne delajo na delovnih mestih nege in oskrbe. Informacije o vpisu so na povezavi.

Individualno informiranje glede vpisa v študijsko leto 2017/2018 poteka po telefonu (01) 300 16 28, e-pošti – elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si ali na osebno na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana po predhodnjem dogovoru.

Vpis v šol. leto 2017/18 - Individualni način

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana se lahko v individualni obliko izobraževanja vpišejo le udeleženci, ki so bili predhodno redno vpisani v letnik za katerega opravljajo izpite.
Ponovni vpis za šolsko leto 2017/18 bo možen z 6. septembrom 2017 v času uradnih ur in sicer sreda od 10.00 do 12.00, četrtek od 13.30 do 15.30 v pisarni 322 in 337.
Izredni termini za individualni način izobraževanja sta: 30. in 31. avgust 2017 od 13.00 do 15.00.
Vpis v individualno obliko izobraževanja je možen celotno šolsko leto 2017/18. S seboj prinesite sliko dimenzije, ki je primerna za osebno izkaznico.
V kolikor imate nedokončano izobraževanje v programu Tehnik zdravstvene nege, je potrebna prakvalifikacija v poklic srednje medicinske sestre oz. srednjega zdravstvenika. Udeležencem svetujemo, da se predhodno najavijo na el. naslov elizabete.pikovnik@guest.arnes.si.