01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

Vpis v šol. leto 2018/19

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v oddelku izobraževanja odraslih izvajamo izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA (srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

  1. kandidati z pridobljenim poklicem bolničar negovalec; vpis v  poklicno tehniško izobraževanje 3+ 2.
  2. kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom.

Izvajamo tudi izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe BOLNIČARJA NEGOVALCA, srednje poklicno izobraževanje z možnostjo prekvalifikacije.

V program Bolničar negovalec se lahko vpišejo kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem ali z zaključenim osnovnošolskim programom.

Trenutno zbiramo evidenčne prijave za vpis v programe. Informacije:

1. Zdravstvena nega z možnostjo prekvalifikacije: Vpis v program ZN – prekvalifikacija  ter  vpisni obrazec.

2. Zdravstvena nega 3 + 2 program: Vpis v program ZN 3 + 2 ter vpisni obrazec.

3. Bolničar negovalec: Vpis v program BN ter vpisni obrazec.

Individualno informiranje glede vpisa v študijsko leto 2018/2019 poteka po telefonu (01) 300 16 28, e-pošti: elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si ali na osebno na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana po predhodnjem dogovoru. Kontaktna oseba: Elizabeta Pikovnik

Vpis v šol. leto 2017/18 - Individualni način

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana se lahko v individualni obliko izobraževanja vpišejo le udeleženci, ki so bili predhodno redno vpisani v letnik za katerega opravljajo izpite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpis v individualno obliko izobraževanja je možen celotno šolsko leto 2017/18 in sicer sreda od 10. do 12. ure ter četrtek od 13. do 15. ure.  S seboj prinesite  osebno izkaznico.

V kolikor imate nedokončano izobraževanje v programu Tehnik zdravstvene nege, je potrebna prakvalifikacija v poklic srednje medicinske sestre oz. srednjega zdravstvenika. Udeležencem svetujemo, da se predhodno najavijo na el. naslov elizabete.pikovnik@guest.arnes.si.