01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

Vpis v šol. leto 2018/19

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v oddelku izobraževanja odraslih izvajamo izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA (srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

  1. kandidati z pridobljenim poklicem bolničar negovalec; vpis v  poklicno tehniško izobraževanje 3+ 2.
  2. kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom.

Izvajamo tudi izobraževanje  za pridobitev strokovne izobrazbe BOLNIČARJA NEGOVALCA, srednje poklicno izobraževanje z možnostjo prekvalifikacije.

V program Bolničar negovalec se lahko vpišejo kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem ali z zaključenim osnovnošolskim programom.

Vpis kandidatov poteka v septembru 2018,  sreda od 10. do 12. ure ter četrtek od 13. do 15. ure.

Informacije o izobraževalnih programih:

1. Zdravstvena nega z možnostjo prekvalifikacije: Vpis v program ZN – prekvalifikacija  ter  vpisni obrazec.

2. Zdravstvena nega 3 + 2 program: Vpis v program ZN 3 + 2 ter vpisni obrazec.

3. Bolničar negovalec: Vpis v program BN ter vpisni obrazec.

Individualno informiranje glede vpisa v študijsko leto 2018/2019 poteka po telefonu (01) 300 16 28, e-pošti: elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si ali na osebno na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana po predhodnjem dogovoru. Kontaktna oseba: Elizabeta Pikovnik. Telefon 01 300 16 28.

Vpis v šol. leto 2018/19

Obvestilo za kandidate, ki so bili predhodnje že vpisani na Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana in želijo zaključiti izobraževanje.

Vabimo k ponovnemu vpisu kandidate, ki želijo zaključiti izobraževanje; vpis je možen od septembra 2018 do maja 2019,  sreda od 10.do 12 ter četrtek od 13. do 15. ure.