To je spletišče, ki je bilo ustvarjeno v sklopu učnega procesa.
01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je vpisana v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK pediker/pedikerka in NPK maser/maserka, ki ga vodi Republiški izpitni center.

 

NPK PEDIKER/PEDIKERKA

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK pediker/pedikerka za pridobitev certifikata in s tem poklicne kvalifikacije, se lahko vključijo kandidati, ki imajo v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti  pediker/pedikerka (koda 862867500) izpolnjene posebne pogoje: znanja anatomije in fiziologije, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih (najmanj SOK 5) ali študijskih programih (najmanj SOK 6) na področju zdravstva ali zobozdravstva ali kozmetike ali farmacije in jih kandidat izkazuje z dokazili o pridobljenih znanjih in so jih izdali verificirani izvajalci prej navedenih izobraževalnih ali študijskih programov.

 

Znanje iz zdravstvenih vsebin:

 • anatomija in fiziologija,
 • varovanje zdravja,
 • znanje o koži in kožnih bolezni

kandidat dokaže z izpiti. K izpitom naštetih zdravstvenih vsebin lahko na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pristopate ob samostojnem učenju in ob pomoči konzultacij s profesorji, ki izpite izvajajo. Šola izda potrdilo o uspešno opravljenem izpitu.

Cenik izpitov:

 1. Konzultacija 3 x/predmet (anatomija in fiziologija, varovanje zdravja, znanje o koži in kožnih boleznih) – 90 €
 2. Izpit iz zdravstvenih vsebin po posameznem predmetu – 55 €
 3. Administrativni stroški vpisa – 30 €

Vse informacije v zvezi z izpiti lahko dobite preko elektronske pošte: andreja.prebil@guest.arnes.si ali na tel. 01 300 16 28 (dr. Andreja Prebil, org. izobraževanja odraslih).

Kraj izvedbe: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61 Ljubljana

 

NPK MASER/MASERKA

V postopek preverjanja in potrjevanja NPK maser/maserka za pridobitev certifikata in s tem poklicne kvalifikacije, se lahko vključijo kandidati, ki imajo v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti  maser/maserka (koda 487458800) izpolnjen posebni pogoj:

izobrazba najmanj na ravni SOK 5.

 

VKLJUČITEV V POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK

Kandidatom, ki se vključijo v postopek preverjanja in potrjevanja NPK pediker/pedikerka ali NPK maser/maserka zagotavljamo:

 • svetovanje,
 • pripravo osebne zbirne mape,
 • pregled dokumentacije in izvedbo preverjanja s strani komisije Republiškega izpitnega centra,
 • izdajo certifikata,
 • potrebne administrativne in materialne pogoje.

 

Cena celotnega postopka preverjanja in potrjevanja znaša 224 EUR.

 

Podrobne informacije o vključitvi v postopek preverjanja in potrjevanja NPK pediker/pedikerka in NPK maser/maserka lahko kandidati dobite pri svetovalki v postopku Tatjani Koritnik, tel. 01 300 16 24 ali elektronski naslov tatjana.koritnik@guest.arnes.si

 

Pripravila: Tatjana Koritnik

 

 

 

 

 

(Skupno 768 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost