01-300 16 11 szslj@guest.arnes.si

VPIS

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je šola s tradicijo in je usmerjena v prihodnost, ker imamo  strokovno odlično usposobljene učitelje, organizirana predavanja, kvaliteten praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcu, odlično opremljene strokovne učilnice, udeležencem nudimo osebno svetovanje, konzultacije, … Smo ena izmed vodilnih javno-izobraževalnih institucij, ki javno-veljavni program Zdravstvene nege in Bolničarja-negovalca izvaja tudi na ravni izrednega izobraževanja odraslih. Vodeni praktični pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcu je organizirano v zdravstveno-socialnih institucijah.

Vabimo k vpisu v programe formalnega izobraževanja za odrasle (prekvalifikacija v programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec) ter v poklicno-tehniško izobraževanje 3+2. Več informacij o programih in vpisni dokumentaciji – tukaj.

Po prejetju vaše vpisne dokumentacije na naslov naše šole (Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana) vas bomo povabili (po telefonu) k evidenčnemu vpisu ob ponedeljkih in sredah, med 10. in 12. uro ter ob torkih in četrtkih, med 13. in 15. uro.

Vpisna dokumentacija v izredno izobraževanje obsega naslednje dokumente:

1. izpolnjen Obrazec »Prijava za vpis na srednjo zdravstveno šolo Ljubljana«,
2. fotokopijo dokazila zadnjega letnika končane osnovne šole,
3. fotokopije spričeval zadnjih letnikov šole, tj. 1., 2., 3., 4. letnika srednje šole
4. fotokopijo Obvestila o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
5. fotokopijo Spričevala o uspehu pri splošni oz. poklicni maturi, oz. pri zaključnem izpitu,
6. fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
7. fotokopija potrdila o davčni številki,
8. fotokopijo poročnega lista (v kolikor gre za spremembo priimka),
9. fotokopijo osebne izkaznice,
10. eno sliko; na hrbtni strani slike s tiskanimi črkami napišite ime in priimek,
11. fotokopijo dokazila o cepljenju proti hepatitisu B, ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) ter davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DI TE PER),
12. v kolikor ste zaposleni v zdravstveni ali socialni ustanovi oz. društvu, instituciji, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo, priložite še potrdilo delodajalca z opisom del in nalog za delno priznavanje praktičnega izobraževanja.

Vpis tistih udeležencev, ki so v obliki samoizobraževanja že bili ali so že vpisani na naši šoli, bo potekal po 20. avgustu 2021.

OPIS PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana v izrednem izobraževanju  izvajamo program za pridobitev strokovne izobrazbe TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE  (srednje strokovno oz. poklicno-tehniško izobraževanje) z možnostjo prekvalifikacije.

V program Zdravstvene nege se lahko vpišejo:

1. Kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim strokovnim ali gimnazijskim programom (2 šolski leti izobraževanja).

2.  Kandidati s pridobljenim poklicem bolničar-negovalec; vpis v poklicno-tehniško izobraževanje 3+ 2 (ZN PTI 3+2) (2 šolski leti izobraževanja).

POGOJI ZA VPIS V SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA

V 2 – letni  program prekvalifikacije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ali nedokončano srednjo strokovno šolo ali gimnazijo. Splošno izobraževalni predmeti so priznani na podlagi javno veljavne listine oziroma spričevala v skladu z zakonodajo.

V programu zdravstvena nega se kandidati usposobijo za delo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, reševalnih postajah, zdraviliščih in za nego na domu. Delo tehnika zdravstvene nege zajema opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta, pomoč pri zadovoljevanju življenjskih aktivnosti (merjenje vitalnih funkcij, osebna higiena, hranjenje, izločanje, urejanje ležišča idr.), opravljanje nalog po naročilu diplomirane medicinske sestre in zdravnika, sodelovanje z ostalimi člani zdravstveno negovalnega tima ter s pacientovimi svojci, poročanje odgovornim v negovalnem timu in vodenje dokumentacije.

Po končanem študiju lahko diplomant nadaljuje šolanje na visoko strokovnih študijskih programih kot npr. zdravstvena nega, z dodatnim izpitom oz. maturitetnim tečajem pa tudi na univerzitetnih programih.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

Predavanja potekajo v sodobno opremljenih učilnicah od oktobra do junija povprečno tri-krat tedensko v popoldanskem času (okvirno od 15.00 do 19.00 ure). Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo. Praktični pouk zdravstvene nege poteka v specialnih učilnicah, vodeni praktični pouk v kliničnih okoljih, prav tako praktično usposabljanje. Praktične oblike izobraževanja so obvezne.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Za vpis v višji letnik ni pogojev, kar pomeni, da se udeleženci lahko vpišejo v višji letnik tudi, če nimajo zaključenih ocen iz nižjega letnika. Zaradi udeležbe na praktičnem pouku v kliničnih okoljih v višjem letniku pa mora imeti udeleženec zaključene strokovne predmete.

ŠOLNINA

Cena šolnine v oddelku prekvalifikacije je 1.490, 00 EUR/LETNIK, plačljivo v 5 obrokih.

Cena šolnine v oddelku poklicnega-tehniškega izobraževanja je 1.490,00 EUR/LETNIK, plačljivo v 5 obrokih. Možno je plačilo šolnine v enkratnem znesku, tedaj znaša 1.440 EUR. V ceno šolnine so všteta predavanja, praktični pouk, dva izpitna roka, konzultacije, obveščanja, gradiva.

V kolikor gre za priznavanje strokovnih predmetov, se od šolnine odšteje cena posameznega predmeta.

PREDAVANJA IN IZPITI

Se pričnejo predvidoma  oktobra  in trajajo predvidoma do 30.6. Popoldanska predavanja se pričnejo ob 15:00 uri. Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično. Prvi in drugi  izpitni rok sta vključena v ceno šolnine, v kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati  v okviru oddelka za samoizobraževanje ter so plačljivi po ceniku.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje za poklic (prekvalifikacija) tehnika/ce zdravstvene nege zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo izvajate iz štirih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom. Slovenščina, matematika ali tuj jezik se vam lahko prizna iz predhodne izobrazbe.

Udeleženci, ki se vpisujejo v poklicno-tehniško izobraževanje pa opravljajo maturo iz 4-ih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom.

Predmetnike in vse ostale informacije najdete v naši publikaciji, spodaj na povezavah.

Predmetnik programa zdravstvena nega – prekvalifikacija

Predmetnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja 3+2

*****

OPIS PROGRAMA BOLNIČAR-NEGOVALEC

V program Bolničar-negovalec se lahko vpišejo kandidati z zaključenim ali nepopolno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem ali z zaključenim osnovnošolskim programom.

V eno-letni  program prekvalifikacije se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano ali nedokončano srednjo poklicno šolo ali srednjo strokovno šolo ali gimnazijo. Splošno izobraževalni predmeti so priznani na podlagi javno veljavne listine oziroma spričevala v skladu z zakonodajo. 

Cena prekvalifikacija v programu Bolničar-negovalec znaša 1.490,00 €. Plačilo je možno  na 5 obrokov; možno je plačilo v enkratnem znesku (1.440,00 EUR).

Vpis v posamezen letnik stane 1.350 EUR (5 obrokov), ali enkraten znesek (1.300 EUR). V kolikor gre za priznavanje strokovnih predmetov, se od šolnine odšteje cena posameznega predmeta.

V kolikor se v program prekvalifikacije vpiše večje število udeležencev (10), napotenih s strani določene institucije, znaša šolnina 1.341 EUR/udeleženca.

Udeleženci izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitom (slovenski jezik, storitev in zagovor).

V kolikor je vpisanih udeležencev dovolj za izvedbo programa, program poteka v kombinaciji s konzultacijami in organiziranim izobraževanjem.

Predmetnike in vse ostale informacije najdete v naši publikaciji, spodaj na povezavi.

Predmetnik programa bolničar-negovalec

(Skupno 16.728 obiskov, današnjih obiskov 1)