01-300 16 11 tajnistvo@szslj.si

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

 

Organizatorica
dr. ANDREJA PREBIL

3. nadstropje, pisarna 337

T: (01) 300 16 28

E: andreja.prebil@guest.arnes.si

POMEMBNO

OBVESTILA
KONTAKTI
VPISI
PROGRAMI
USPOSABLJANJA

ARNES UČILNICE

 

 

PROGRAMI V IZREDNEM IZOBRAŽEVANJU

 

1. ZDRAVSTVENA NEGA

V izrednem izobraževanju izvajamo program za pridobitev strokovne izobrazbe TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE /TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE z možnostjo prekvalifikacije v srednje strokovno izobraževanje (SSI) ali poklicno-tehniško izobraževanje (PTI). 

 

PREDMETNIK

Število učnih ur za posamezen predmet se lahko v posameznem šolskem letu spreminja.

Vse ostale informacije najdete v naši publikaciji, ki jo dobite ob vpisu.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje poteka v sodobno opremljenih učilnicah od oktobra do junija povprečno tri-krat tedensko v popoldanskem času (okvirno od 15.00 do 19.00 ure).
 • Predavanja lahko potekajo tudi na daljavo, preko ZOOM aplikacije.
 • Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo.
 • Praktični pouk zdravstvene nege poteka v specialnih učilnicah, vodeni praktični pouk v kliničnih okoljih, prav tako praktično usposabljanje. Praktične oblike izobraževanja so obvezne.

PREDAVANJA IN IZPITI

 • Se pričnejo predvidoma oktobra in trajajo predvidoma do 30. 6. v tekočem šolskem letu.
 • Predavanja se pričnejo ob 15:00 uri, večinoma potekajo na daljavo.
 • Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično. Izvaja se na šoli oz. v drugih ustanovah. 
 • Prvi in drugi izpitni rok sta vključena v ceno šolnine. V kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati v okviru samoizobraževanja. Tretji in vsi nadaljnji izpitni roki plačljivi po trenutno veljavnem ceniku.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 • Za vpis v višji letnik ni pogojev, kar pomeni, da se udeleženci lahko vpišejo v višji letnik tudi, če nimajo zaključenih ocen iz nižjega letnika.
 • Zaradi udeležbe na praktičnem pouku v kliničnih okoljih v višjem letniku pa mora imeti udeleženec zaključene strokovne predmete oz. module v predhodnem letniku (modul Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč, 1. in 2. letnik). 

 

ŠOLNINA

 • Cena šolnine v oddelku prekvalifikacije je 1.490, 00 EUR/LETNIK (dve leti šolanja), plačljivo v 5 obrokih.
 • Cena šolnine v oddelku poklicnega-tehniškega izobraževanja je 1.490,00 EUR/LETNIK (dve leti šolanja), plačljivo v 5 obrokih.
 • Cena šolnine za 3. oz. 4. letnik oddelka ZN je 1.400,00, plačljivo v 5 obrokih.
 • Možno je plačilo šolnine v enkratnem znesku, tedaj znaša 1.440 EUR.
 • V ceno šolnine so všteta predavanja, praktični pouk, dva izpitna roka, konzultacije, obveščanja, gradiva.
 • V kolikor gre za priznavanje strokovnih predmetov iz predhodnega šolanja udeleženca, se od šolnine odšteje cena posameznega predmeta.

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje za poklic (prekvalifikacija) tehnika/ce zdravstvene nege zaključite z uspešno opravljeno poklicno maturo, ki jo izvajate iz štirih predmetov:
 1. slovenščina,
 2. zdravstvena nega,
 3. matematika ali tuj jezik,
 4. storitev z zagovorom.

Slovenščina, matematika ali tuj jezik se vam lahko prizna iz predhodne izobrazbe.

 • Udeleženci, ki se vpisujejo v poklicno-tehniško izobraževanje opravljajo maturo iz vseh 4-ih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega, matematika ali tuj jezik, storitev z zagovorom.

KAM PO ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA

Po končanem izobraževanju lahko diplomant:

 • nadaljuje šolanje na visoko strokovnih študijskih programih kot npr. zdravstvena nega, z dodatnim izpitom oz. maturitetnim tečajem pa tudi na univerzitetnih programih.
 • se zaposli v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, specialnih zdravstveno-varstvenih zavodih, v domovih starejših občanov, …
 

DELO IN NALOGE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE

V programu zdravstvena nega se kandidati usposobijo za delo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, reševalnih postajah, zdraviliščih in za nego na domu. Delo tehnika zdravstvene nege zajema opazovanje in spremljanje zdravstvenega stanja pacienta, pomoč pri zadovoljevanju življenjskih aktivnosti (merjenje vitalnih funkcij, osebna higiena, hranjenje, izločanje, urejanje ležišča idr.), opravljanje nalog po naročilu diplomirane medicinske sestre in zdravnika, sodelovanje z ostalimi člani zdravstveno negovalnega tima ter s pacientovimi svojci, poročanje odgovornim v negovalnem timu in vodenje dokumentacije.

 

 

2. BOLNIČAR-NEGOVALEC

V izrednem izobraževanju izvajamo program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe BOLNIČAR-NEGOVALEC. Možna je prekvalifikacija v program oz. vpis v posamezen letnik programa ter tudi v dva letnika hkrati glede na predhodna izobraževanja oz. uspešnost udeleženca, z namenom, da udeleženec program čim hitreje zaključi. 

 

PREDMETNIK

Število učnih ur za posamezen predmet se lahko v posameznem šolskem letu spremeni.

ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

 • V kolikor je vpisanih udeležencev dovolj za izvedbo programa, program poteka v kombinaciji s konzultacijami in organiziranim izobraževanjem.
 • Predavanja se pričnejo predvidoma oktobra in trajajo do meseca maja v tekočem šolskem letu. Pričnejo se ob 15:00 uri, lahko potekajo na daljavo.
 • Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično.
 • Prvi in drugi izpitni rok sta vključena v ceno šolnine. V kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati v okviru oddelka za samoizobraževanje ter so plačljivi po ceniku.
 • Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo.
 • Praktični pouk zdravstvene nege poteka v specialnih učilnicah, vodeni praktični pouk v kliničnih okoljih, prav tako praktično usposabljanje. Praktične oblike izobraževanja so obvezne.

PREDAVANJA IN IZPITI

 • V kolikor je vpisanih udeležencev dovolj za izvedbo programa, program poteka v kombinaciji s konzultacijami in organiziranim izobraževanjem.
 • Predavanja se pričnejo predvidoma oktobra in trajajo do meseca maja v tekočem šolskem letu. Pričnejo se ob 15:00 uri, lahko potekajo na daljavo.
 • Obiskovanje predavanj ni obvezno, vendar je priporočljivo.
 • Praktični pouk zdravstvene nege poteka v specialnih učilnicah, vodeni praktični pouk v kliničnih okoljih, prav tako praktično usposabljanje. Praktične oblike izobraževanja so obvezne.
 • Izpitno ocenjevanje znanja je lahko pisno, ustno, praktično. Izvaja se na šoli v drugih ustanovah. 
 • Prvi in drugi izpitni rok sta vključena v ceno šolnine. V kolikor kandidat ni uspešen oz. ne pristopi k rednim razpisanim 1. in 2. izpitnim rokom, je potrebno vse nadaljnje izpitne roke izvajati v okviru samoizobraževanja. Tretji in vsi nadaljnji izpitni roki plačljivi po trenutno veljavnem ceniku.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 • Za vpis v višji letnik ni pogojev, kar pomeni, da se udeleženci lahko vpišejo v višji letnik tudi, če nimajo zaključenih ocen iz nižjega letnika.
 • Zaradi udeležbe na praktičnem pouku v kliničnih okoljih v višjem letniku pa mora imeti udeleženec zaključene strokovne predmete oz. module v predhodnem letniku (modul Nega in oskrba, 1. letnik). 

ŠOLNINA

 • Cena prekvalifikacija v program Bolničar-negovalec znaša 1.490,00 €. Plačilo je možno na 5 obrokov; možno je plačilo v enkratnem znesku (1.440,00 EUR).
 • Vpis v posamezen letnik v programu bolničar-negovalec znaša (plačljivo na 5 obrokov):

           a) prvi letnik (670, 00 EUR)

           b) drugi letnik (750, 00 EUR)

           c) tretji letnik (650, 00 EUR)

 

 • Možen je tudi vpis v dva letnika hkrati:

          a) vpis v 1. in 2. letnik skupaj (970, 00 EUR)

          b) vpis v 2. in 3. letnik skupaj (950, 00 EUR)

 

 • Pri plačilih v enkratnem znesku se šolnina zniža za 50,00 EUR. 
 • V kolikor gre za priznavanje strokovnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil v predhodnem šolanju, se od šolnine odšteje cena posameznega predmeta.
 • V ceno šolnine so všteta predavanja, praktični pouk, dva izpitna roka, konzultacije, obveščanja, gradiva itd.
 • V kolikor nek zdrav./soc./var. zavod napoti okvirno vsaj 10 zaposlenih v izobraževanje bolničar-negovalec, pri šolnini nudimo popust.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Udeleženci izobraževanje zaključijo z zaključnim izpitom iz 2 predmetov:

 • slovenski jezik,
 • storitev in zagovor.

V primeru vpisa v prekvalifikacijo, ko je udeleženec že opravil zaključni izpit v predhodnem izobraževanju, opravlja zgolj predmet storitev in zagovor, slovenščina pa je priznana.

KAM PO ZAKLJUČKU IZOBRAŽEVANJA?

 • Zaposlitev
 • Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje (PTI 3+2), v program Zdravstvena nega z nazivom tehnik zdravstvene nege.

DELO BOLNIČARJA-NEGOVALCA

Delo bolničarja-negovalca obsega:

 • Pomoč pri dnevnih življenjskih aktivnostih
 • Opazovanje oskrbovanca
 • Vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje
 • Prva pomoč
 • Oskrba s perilom, obleko
 • Pomoč pri uporabi in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov
 • Gospodinjska opravila
 • Poročanje negovalnemu timu …
 • Možnost za zaposlitev pa je v domovih starejših občanov, v drugih varstvenih ustanovah, v negi na domu, …

 

 

 

(Skupno 999 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost