01-300 16 11 tajnistvo@szslj.si

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE

 

Organizatorica
dr. ANDREJA PREBIL

3. nadstropje, pisarna 337

T: (01) 300 16 28

E: andreja.prebil@guest.arnes.si

POMEMBNO

OBVESTILA
KONTAKTI
VPISI
PROGRAMI
USPOSABLJANJA

ARNES UČILNICE

 

 

USPOSABLJANJA

 

 

USPOSABLJANJA

 

TEČAJ PEDIKURE

Vabimo vas na tečaj pedikure, tokrat malo drugačen. Udeleženci imate sedaj možnost, da se odločite, ali boste opravljali samo praktični del tečaja, ali teoretični del (tj. predavanja iz zdravstvenih vsebin z izpiti), ali oboje skupaj – odvisno od vaše predhodne izobrazbe in znanj – ter se tudi vključili v postopek preverjanja in potrjevanja NPK pediker/pedikerka. Vse »na enem mestu«, torej.

(1) PRAKTIČNI DEL PROGRAMA:

Praktični del pedikure se izvaja v obsegu 25 ur v sodobno opremljeni učilnici.

Praktični del obsega:

 • Izvedbo natančnega pregleda uporabnika in morebitne kontraindikacije za pedikuro.
 • Pripravo uporabnika na pedikuro.
 • Izbiro in uporabo primernih sredstev za nego nog.
 • Rokovanje z instrumenti za pedikuro.
 • Odstranjevanje trde kože glede na vzrok nastanka.
 • Krajšanje in oblikovanje zdravih nohtov.
 • Odstranjevanje kurjih očes in otiščancev.
 • Izvajanje neinvazivne tehnike oskrbe  vraščenega nohta.
 • Oskrbovanje žulja.
 • Izvajanje sprostitvene masaže nog.
 • Izvajanje oskrbe glivičnih nohtov in kože nog.
 • Svetovanje uporabnikom glede nege nog.

Za uspešno opravljen praktični del so potrebne štiri stranke, stare več kot 40 let, z naslednjimi problemi (otiščanci, kurje oko, trda koža, ragade…). Te stranke si pridobite sami. Za vse ostalo poskrbimo mi.

Cena tečaja pedikure: 400 EUR.

 

(2) PREDAVANJA ZDRAVSTVENIH VSEBIN Z IZPITI

Za kandidate, ki želijo pridobiti dodatna teoretična znanja, organiziramo izvedbo predavanj iz zdravstvenih vsebin (anatomija in fiziologija, varovanje zdravja, znanja o koži in kožnih boleznih na ravni SOK 5) v skupnem obsegu 35 šolskih ur. Zaključku predavanj posameznega teoretičnega sklopa sledi izpit. Uspešno opravljeni izpiti iz navedenih zdravstvenih vsebin so posebni pogoj, ki ga mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo oziroma se vključiti v postopek preverjanja in potrjevanja NPK Pediker/pedikerka in pridobiti certifikat. Tisti kandidati, ki imajo končan program srednjega strokovnega izobraževanja Zdravstvene nege/Kozmetičnega tehnika, ali visokošolski program Zdravstvene nege/Kozmetičnega tehnika, imajo vsebine priznane (razen pri vsebinah iz kože in kožne bolezni, ki jih morajo opraviti tisti, ki so zaključili srednje strokovno izobraževanje iz Zdravstvene nege). Kandidati, ki pa imajo v okviru visoko strokovnega izobraževanja iz Zdravstvene nege opravljene vsebine iz tega področja, se jim lahko vsebine priznajo na podlagi ustreznih dokazil).

Cena teoretičnega dela oz. vseh treh sklopov predmetov, skupaj s predavanji in izpitom: 520 EUR.

 

Cena posameznega predmeta, skupaj s predavanjem in izpitom:

Anatomija in fiziologija: 224 EUR

Koža in kožne bolezni: 224 EUR

Varovanje zdravja: 72 EUR

 

Predavatelji:

Predavatelji so učitelji iz svojega strokovnega področja, ki poučujejo na šoli. Predavateljica predmeta koža in kožne bolezni pa je predstojnica Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana prim. doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., višja svetnica.

Gradiva:

Udeleženci na predavanjih dobijo tudi učno gradivo.

Lokacija:

Praktični del, predavanja in izpiti potekajo na šoli (Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana). Parkiranje je brezplačno in možno na šolskem dvorišču.

Način prijave:

Prijavite se na e-poštni naslov andreja.prebil@guest.arnes.si in poslali vam bomo prijavnico.

(3) POSTOPEK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK PEDIKER/PEDIKERKA

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana smo izvajalci postopka preverjanja in potrjevanja NPK Pediker/pedikerka, vpisani v register izvajalcev. V postopek se lahko vključijo kandidati po uspešno opravljenih izpitih zdravstvenih vsebin oziroma zaključku zgoraj navedenih programov. S pomočjo svetovalke v postopku na šoli pripravijo osebno zbirno mapo (portfolijo). Komisija strokovnjakov, določena s strani Republiškega izpitnega centra na podlagi pregleda portfolije kandidata odloči naslednje: kandidatu izda certifikat na podlagi dokazil v osebni zbirni mapi ali pa, kar je pogosteje, kandidata napoti na preverjanje (ustno in praktično). Certifikat se v tem primeru izda po uspešno opravljenem preverjanju. Celotni postopek kandidati opravijo pri nas na šoli. Cena celotnega postopka preverjanja in potrjevanja NPK  Pediker/pedikerka, vključno s preverjanjem, znaša 267 EUR. V primeru izdaje certifikata na podlagi pregleda dokumentacije (listin) kandidata brez preverjanja, se cena postopka sorazmerno zniža.

ROK PREVERJANJA IN POTRJEVANJA NPK PEDIKER/PEDIKERKA

 

PALIATIVNE VEŠČINE V NEGI IN OSKRBI

“Ker nam ni vseeno.”

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana izvajamo tudi izobraževanje na temo paliativne oskrbe. Program je namenjen vsem tistim zdravstvenim delavcem (pa tudi drugim profilom), ki skrbijo za bolnike z neozdravljivo boleznijo in za umirajoče bolnike.

Bolniki v napredovali bolezni potrebujejo drugačen pristop. Zelo pomembna je prepoznava in ocenjevanje njihovih potreb. V osebnem stiku stopajo v odnose tudi z bolnikovimi bližnjimi. Znanje zdravstvenih delavcev je potrebno dopolniti z poznavanjem nefarmakoloških metod lajšanja simptomov, s prilagajanjem procesa nege stanju bolnika, razvijanje ustreznega pristopa  do hudo bolnega in nemočnega. Zdravstveni delavci ob tem razvijajo lastno držo in odnos do smrti. Z dodatnim znanjem so bolj opolnomočeni za suvereno spremljanje bolnika in za celovito oskrbo le-tega v zadnjem obdobju življenja.

Program obsega 16 ur. Le-te so razdeljene na 4 srečanja po 4 šolske ure.

Program lahko izvedemo na vaši instituciji. Po vnaprejšnjem dogovoru ga lahko prilagodimo vašim potrebam. 

Temeljenje vsebine programa:

 • Medicinski vidik obravnave simptomov in napredovalne bolezni
 • Negovalne intervencije in izzivi pri umirajočem bolniku
 • Praktični vidik: obravnava in analiza praktičnih primerov
 • Ostale razsežnosti paliativne obravnave (komunikacija, duhovna oskrba, …)
 • Skrb zase

Izvajalci: mag. Mateja Lopuh, dr. med. z učitelji Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

Število udeležencev: od 15 do 20 udeležencev, lahko tudi več.

Izobraževanje iz paliativne oskrbe bolnika je plod štiriletnega evropskega projekta Munera 3 (2018-2022), ki nam je njegovo izvedbo omogočal, prav tako oblikovanje njegovega modela, ki je v teh letih izvajanj nastal na podlagi pridobljenih izkušenj in potreb, ki smo jih zaznali v različnih zdr./var./soc. ustanovah.

OSKRBA DIABETIČNEGA STOPALA (v prenovi)

Tečaj je namenjen pedikerjem in kozmetičnim tehnikom, ki izvajajo pedikuro bolnika s sladkorno boleznijo.

Tečaj izvajajo priznani strokovnjaki za oskrbo diabetičnega stopala.

Kraj izvedbe: Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61 Ljubljana

Tečaj obsega teoretične in praktične vsebine: podiatrija, sladkorna bolezen, diabetično stopalo, anatomija stopala, preventiva, zapleti, obutev, nega nog, …

ERGONOMSKA TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU

Področje: Ergonomija – premeščanje težjih bremen

Pripravljavec in izvajalec programa: 2 izvajalki iz področja zdravstvene nege in fizioterapije

Organizator, prostori: Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Poljanska c. 61, 1000 Ljubljana), specialne učilnice

Obseg programa: po dogovoru; minimum 15 – 20 ur

Minimalno število udeležencev: 6

Maksimalno število udeležencev: 10

Kratek opis programa: Udeleženci programa bodo spoznali pomen ergonomije na delovnem mestu osebnega asistenta, pravilno uporabo pripomočkov za premeščanje uporabnikov, tehnike  varnega potiskanja in  dvigovanja bremen,  premeščanje uporabnikov z različnimi ergonomskimi pripomočki iz postelje na invalidski voziček/počivalnik menjave lege in položajev uporabnika v postelji, dvigovanje/pobiranje s tal ter praktično osvojili posamezne tehnike premeščanja. Seznanili se bodo s tveganji na področju ročnega premeščanja bremen in procesom obvladovanja omenjenih tveganj. Program bo obsegal teoretični uvod, nato pa se bo nadaljevalo praktično usposabljanje.

Cilji programa:

Udeleženec:

 • se seznani s pomenom uporabe pripomočkov za premeščanje;
 • se seznani z načini varnega premeščanja uporabnikov;
 • se seznani s tveganja na področju varstva in zdravja pri delu, ki so povezana z ročnim premeščanjem bremen in posledice teh tveganj;
 • se seznani z različnimi načini premeščanja;
 • se seznani z različnimi pripomočki za premeščanje;
 • se seznani razvijati odgovornost do pravilne uporabe pripomočkov;
 • se seznani/dobi predstavo o posledicah pri nepravilnem rokovanju z pripomočki za premeščanje;
 • razvija odgovornost za zagotavljanje varne obravnave pri pacientu;
 • razvija osebnostne lastnosti, ki so pomembne za varno, kakovostno in učinkovito uspešno opravljanje dela;
 • razume pomen zagotavljanja varnosti na delovnem mestu;
 • se seznani z ustreznim vzdrževanjem pripomočkov za premeščanje.

 

 

(Skupno 313 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost